صرف 18 دقیقه برای افزایش راندمان کافیست !

راندمان را بالا ببریم؟! چگونه؟!صرف 18 دقیقه برای افزایش راندمان کافیست .هر روزمان را با دانستن این واقعیت که نمی‎توانیم همه کارهایمان را به سرانجام برسانیم شروع می‎کنیم. چطور می‌توانیم با وجود تمام موانع غیرمنتظره و حوادث غیرمترقبه روزانه روی انجام چند کار مهم تمرکز کنیم؟ مهم این است که روز خود را ساعت به ساعت مدیریت کنید. اجازه ندهید که ساعت‏‌ها شما را مدیریت کنند. برای افزایش راندمان کافیست :هر روز برای خودتان ۱۸ دقیقه کنار بگذارید و ۸ ساعت زمان کاری‌تان را مدیریت بکنید. برای افزایش راندمان اول، ۵ دقیقه تنظیم برنامه‎ روز: قبل از شروع کار و ...