انواع مشتری را برای فروش بیشتر بشناسیم

ایده اصلی در پس این مقاله این است که بطور کلی انواع مشتری را بشناسیم و به‌منظور فروش بیشتر محصولات و خدمات باید دقیقاً متوجه شوید که چگونه باید در نظر  مشتری ها جذابیت داشته باشید. انواع مشتریانی که توسط کارشناسان علوم اقتصاد اعصاب شناسایی‌شده‌اند، عبارت‌اند از: مشتری خسیس، مشتری دست‌ودل باز و مشتری خرج کننده میانه‌رو 1- مشتری خسیس: “من پول خودم را هزینه نمی‌کنم مگر اینکه به سختی آن را از دستم در بیاوری.” مشتری خسیس بطور کل عاشق ذخیره کردن پول هستند. از خرج کردن متنفرند و تا زمانی که برایشان مقدور باشد به ...