برترین ایده های بازاریابی

💢 ۱- هر روز در زمینه بازاریابی و فروش حداقل یک فعالیت داشته باشید. 💢 ۲- به صورت سالانه ایده ، برنامه بازاریابی و هدف های مشخصی برای سازمان خود طراحی کنید و هر سه ماه یکبار کنترل کنید که چقدر پیشرفت داشته اید. 💢 ۳- به صورت سالانه یک بودجه خاص و مشخص برای پیشبرد اهداف بازاریابی سازمان خود تعیین کنید. 💢 ۴- یک فایل برای جمع آوری ایده های بازاریابی برتر تهیه کنید. 💢 ۵- با توجه به لوگوی شرکت یک سنجاق سینه سفارش دهید و در کلیه قرار ملاقات ها آن را به لباس خود نصب کنید. 💢 ۶- همیشه در تمامی ...