پیش‌بینی آینده بازاریابی کسب و کارها در سال ۲۰۱۶

پیش‌بینی آینده بازاریابی کسب و کارها در سال ۲۰۱۶ توسط ۱۰ مدیر ارشد شرکت های بزرگ 1 .آینده بازاریابی کسب و کارها در سال 2016 از نظر سالی کروچک (Sallie Krawcheck) مدیر اجرایی شرکت Ellevest روحیه‌ی کارآفرینی در بین خانم‌ها به شدت در حال افزایش است و به تدریج این مسئله به شکل ملموس‌تری قابل مشاهده خواهد بود. به همین دلیل او یکی از سرمایه‌گذاران و تأمین‌کنندگان منابع برای خانم‌های کارآفرین است 2.آینده بازاریابی کسب و کارها در سال 2016 از نظر Avinoam Nowogrodski مدیر عامل شرکت Clarizen ارائه دهنده‌ی نرم‌افزارهای مدیریت پروژه، تفاوت شرکت‌هایی مثل فولکس واگن در هدایت شرکت‌های بزرگ ...