نه تکنیک بازاریابی ارزان و موثر

بازاریابی ارزان و موثر در این دوره بحران اقتصادی از هر چیزی که تصور آن را بکنید ارزش بالاتری دارد. سؤالی که مطرح می‌شود این است که شما چطور با بودجه (بازاریابی) که روز به روز در عمل در حال کاهش پیدا کردن است موجب پایدار و اثرگذار شدن فعالیت‌های بازاریابی خودتان می‌شوید؟ کارهای خلاقانه و ابتکاری بسیار زیادی در حوزه بازاریابی وجود دارند که عملاً یا هزینه ندارند یا در ابتدا نیاز به سرمایه‌گذاری نقدی حداقلی دارند، اما از نرخ بازگشت سرمایه بالایی برخوردار هستند که کسب‌وکارهای کوچک بطور مؤثر قادر به استفاده از آنها به منظور حفظ موقعیت رقابتی ...