بازاریابی اخلاقی چیست ؟

برای بازاریابی اخلاقی باید بدانیم که اخلاق در کسب‌وکار یکی از پیچیده‌ترین و بحث برانگیز ترین موضوعات در تاریخ برش بوده است. ارتباط بین انجام کارهای درست و کسب درآمد برای سالیان متمادی توسط صاحبان کسب‌وکار و همچنین اساتید این حوزه مورد مطالعه قرار گرفته و درنهایت به هیچ یک به نتیجه قابل قبولی دست پیدا نکرده‌اند. در تحقیقی که در این رابطه انجام شده است به این نتیجه رسیده‌اند که 43% پاسخ‌دهندگان اعتقاد داشتند که ناظران و سرپرستان آنها در رفتار خود صداقت نداشته‌اند. سؤالی که همواره در این باقی می‌ماند این است که: روش اخلاقی ...