هویت دادن به برند و برندینگ چه اهمیتی دارد؟

هویت دادن به برند از آنجایی اهمیت دارد که امروزه از آن تحت عنوان بازاریابی برونگرا یا تهاجمی یاد می‌شود.به عبارتی تبلیغات و برندسازی یک کانال ارتباطی یک‌طرفه بود که در آن شرکت صحبت می‌کرد و مصرف‌کننده تنها گوش می‌داد و پیام‌ها هم بر همین اساس ایجاد می‌شد. اما با معرفی عصر دیجیتال، همه‌چیز برای تمامی کسب‌وکارها در سراسر دنیا تغییر پیداکرده است، البته شاید بهتر باشد بگوییم برای کسب‌وکارهایی که خواهان کسب موفقیت در دنیای امروزی هستند. ما امروزه در عصر دیجیتال، بازاریابی جاذبه‌ای قرار داریم. قدرت شبکه‌های اجتماعی در هویت دادن به برند ما همه در ...

برندسازی و برندینگ در ایران

در کتاب “اسرار نام و نشان سازی” در مورد برندسازی اینطور نقل شده است که برند مجموعه گره‌های ذهنی یا تداعیات کارکردی، احساسی، عقلی و مزیت‌هایی است که ذهن بازار هدف را اشغال نموده ‌است. تداعی معانی، پیوند دادن تصاویر و نشانه ها با برند یا مزایا و یا فواید یک برند است.در برندسازی این فواید برند است که مبنای تصمیم گیری برای خرید آن واقع می­شود. همچنین در کتاب “خدا هدایت کند کسی را که Brand را نام تجاری ترجمه کرد” این­گونه تعریف شده که برند همان چیزی است که مخاطب با دیدن، شنیدن، حس کردن و یا هرگونه ...