زبان بدن در تبلیغات چیست؟

آیا تاکنون از خود پرسیده اید که زبان بدن در تبلیغات چیست؟!در حوزه تبلیغات و بازاریابی اشارات غیر کلامی و استفاده از زبان بدن به کرات دیده می شود. اجازه دهید به برخی از کاربرد های اشارات غیر کلامی در تبلیغات اشاره کنیم و ببینیم چگونه می توانیم از زبان بدن برای افزایش درآمد، تاثیر گذاری و … استفاده کنیم؟ 1-زبان بدن در تبلیغات به شما کمک میکندتا نشان دهید که مشتری به کجا باید نگاه کند معمولا در یک تبلیغ یک هدف اصلی و مرکزی برای دنبال کردن وجود دارد – مثلا “اینجا کلیک کنید” یا معرفی یک محصول و این ...

زبان بدن سازمان و تاثیر آن در بازاریابی ، فروش

واقعیت این است که نه تنها انسان بلکه سازمان هم از زبان بدن برخوردار است.زبان بدن سازمان بیان کننده واقعی سیاست های سازمان است وقتی که بیانیه ماموریت و شعارهای بسیاری از سازمان ها را بررسی می کنیم می بینیم که از تکریم ارباب رجوع صحبت کرده اند و حتی تابلو ها و شعار هایی در این رابطه در سازمان خود قرار داده اند اما در عمل زبان بدن سازمان آن ها پیام های دیگری مخابره می کند. فروشگاهی را در نظربگیرید که توقفگاه خودرو را به گونه ایی قرار داده که مشتریان باید در نقطه ای دور خودرو خود را ...