تبلیغات ردبول چگونه بود ؟

درمورد تبلیغات ردبول باید بدانیم ، کسی که ردبول را ردبول کرد مخترع فرمول آن چالئو یوویدهیا موسس شرکت تایلندی دارویی تی سی تولید کننده نوشابه‌های انرژی‌زا و ثروتمندترین فرد در تایلند نبود، بازاریابی به نام دیتریچ ماتچیتز اتریشی بود! باید بدانیم اگر ردبول،ردبول شد تنها به دلیل تبلیغات ردبول بود! دیتریچ ماتچیتز میلیاردری از اتریش است که با ثروت ۱/۴ میلیارد دلار دویست و هشتمین ثروتمند جهان در سال ۲۰۱۰ به شمار می‌رود. وی یکی از موسسان شرکت تولید کننده نوشابه‌های انرژی زای ردبول است. ماتچیتز همچنین ۴۹ درصد سهام این شرکت را در اختیار دارد. دیتریچ ماتچیتز در ۲۰ ماه ...