بازاریابی براساس فرهنگ بازار

هماهنگ بودن بازاریابی براساس فرهنگ بازار از آن رو حائزاهمیت است که خواه یک فروشگاه به اصطلاح خشت و گلی(فیزیکی) راه اندازی کرده باشید یا اینکه بصورت آنلاین فعالیت کنید، در زمان ارتباط با یک بازار منطقه ای، شناخت فرهنگ محلی که فاکتورهای بسیار بیشتری از زبان و خصوصیات جمعیتی بازار هدف را در بر می گیرد،اهمیت بسیار دارند. این فاکتورها چیست؟ بدیهی است که بازاریابی براساس فرهنگ بسیار مهم است، حتی اگر این زبان دقیقا همان زبانی است که شما هم با آن تکلم می کنید، باز هم ممکن است تفاوت هایی وجود داشته باشد که ...

دلیل اهمیت پیدا کردن بازار جدید برای کالاهای قدیمی

یافتن مشتری و پیدا کردن بازارجدید برای محصولات و خدمات جدید فرایندی به نسبت طولانی و زمان‌بر است، خصوصاً اگر این کالاها دارای یک برند قوی نباشند. اما زمانی که به این مهم دست پیدا می‌کنند، به هر کاری دست می‌زنند تا پس از مدتی این بازار را از دست ندهند. به همین دلیل است که داشتن برنامه و استراتژی برای آینده بازار از اهمیت محصول از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، خصوصاً در قسمت معرفی و شناخته‌شده محصول در بازار انتخاب‌شده. شاید موضوع ساده‌ای به نظر برسد، اما با بررسی کوتاه متوجه می‌شوید که موضوعی است که ...