رنگ 2016 جهت بازاریابی و فروش بهتر

رنگ 2016 بدون شک شما به عنوان فردی که با طیف رنگی مختلف سر و کار دارید رنگ مارسالا رنگ سال 2015 را به یاد دارید حال پرسش ها به این سمت است که آیا رنگ سال 2016 نیز در همان طیف رنگی می باشد؟! در سال 2016 طیف رنگی آرام تری به عنوان رنگ سال انتخاب شده است و برای اولین بار است که 2 ترکیب رنگ با هم به نام های Rose Quartz و Serenity به عنوان برترین رنگ سال انتخاب شده است. رنگ Rose Quartz رنگ گلی می باشد با یک رنگ ملایم و با توناژ گرم و ...