علت نابودی برند

نابودی برند کار ساده ایست،اگر تصمیم به این کار گرفتید 5 علت نابودی برند را در این مقاله مطالعه کنید،اطمینان داشته باشید در صورت انجام آنها،به خواسته خود مبرسید… علت نابودی برند:عذرخواهی بیش‌ازحد اگر اشتباهی مرتکب می‌شوید، باید آن را بپذیرید. همه اشتباه می‌کنند و درصورتی‌که دلایل منطقی برای آن وجود داشته باشد، اغلب بخشیده می‌شود. اما ممکن است در این رابطه بیش‌ازحد اظهار پشیمانی کنید. هرقدر بیشتر به این موضوع بپردازید، میزان فروماندگی شما هم بیشتر می‌شود و همچنین بیشتر موجب جلب‌توجه منفی از سوی مخاطبین به شما می‌شود. پس بهترین حالت این است که پذیرای اشتباه ...