منظور از چشم انداز سازمان در برندینگ چیست ؟

هر آنچه جهت تدوین چشم‌ انداز سازمان (vision)باید بدانید یکی از ویژگی‌های متمایز سازمان‌های موفق،‌ دارا بودن چشم‌انداز روشن و اعتقاد واقعی به آن است. در واقع آن چیزی که سازمان‌های موفق را از سایر سازمان‌ها متمایز می‌کند،‌ پایبندی به اصول ارزشی و جهان‌بینی در عین پیشرفت و تحول است. اما یک سازمان چگونه می‌تواند بیانیه چشم‌انداز سازمان خود را تدوین کند؟ کالینز و پوراس در سال ١۹۹۶ مقاله‌ای در مجله کسب‌و‌کار هاروارد چاپ نمودند که در آن مدلی برای تدوین چشم‌انداز سازمان‌ ها پیشنهاد دادند. به دلیل جامعیت، در این مقاله قصد داریم مراحل تدوین چشم‌انداز سازمان را بر ...