باید ها و نبایدهای بازاریابی و تبلیغات در فیسبوک

در این مطلب راهکارهایی مفید جهت بازاریابی در فیسبوک به شما معرفی می شود. در رابطه با استفاده از تمامی ظرفیت‌های شبکه فیسبوک برای کسب‌وکار خودتان تا در آینده نه‌چندان دور که شرایط استفاده از تبلیغات آن در ایران هم آسان‌تر می‌شود، از آن به‌عنوان ابزاری برای رونق بیشتر کسب‌وکار خود بهره ببرید. شاید شما هم تاکنون زیاد شنیده باشید که فیسبوک در حال مرگ است یا دیگر قدیمی شده یا بالاخره نوبت کنار رفتن این هم می‌رسد و بسیاری دیگر از این صحبت‌ها . . . اما با داشتن 1.5 میلیارد کاربر فعال در طول ماه مطمئنا ...