فروش به روش ورزشکاران !

در فروش به روش ورزشکاران مهم‌ترین نقش مدیر فروش، ایجاد فروش است که برای بقای سازمان حیاتی است. مدیر فروش از طریق کار با سایر فروشندگان به این فروش دست می‌یابد. شاید مهم‌ترین کار شما انتخاب، جذب و استخدام فروشندگان خوب باشد. ۹۵ درصد موفقیت، به قابلیت‌ افراد استخدام‌شده بستگی دارد. در فروش به روش ورزشکاران باید فروشندگان را آموزش دهید، تربیت کنید، ارتقاء و رشد دهید و بدون توجه به اینکه قرار است چه مدت با شما بمانند و چه وقت ترک‌تان می‌کنند، آن‌ها را به افرادی شایسته‌تر، تواناتر و موثرتر تبدیل کنید. آخرین وظیفه مهم شما در فروش به روش ورزشکاران ،تعیین ...

مدیریت یا رهبری ؟

تاکنون از خود پرسیده اید که نسبت به کارمندانتان کدام را انجام میدهید ؟ مدیریت یا رهبری ؟در این مطلب سه نشانه معرفی شده است که به شما کمک می‌کنند تشخیص بدهید آیا از مدیریت کردن افراد به رهبری کردن آن‌ها تغییر موقعیت داده‌اید یا هنوز نه. اگر شما افراد را مدیریت می‌کنید احتمالا دارید ارزش‌ها را می‌شمرید و به آن‌ها چیزی اضافه نمی‌کنید. مدیران زیردست دارند و رهبران دنباله‌رو. مدیران حلقه قدرت، و رهبران حلقه تاثیرگذاری خلق می‌کنند. مدیریت شامل کنترل گروه یا دسته‌ای از افراد برای رسیدن به هدفی مشخص است. توانایی تاثیرگذاری و الهام‌بخشی است که رهبران ...