صفات یک رهبر ( قسمت دوم)

.1چه دلیلی باعث می شود که مردم بخواهند از یک رهبر پیروی کنند ؟ .2چرا مردم از یک رهبر با اکراه اطاعت می کنند ؛ در حالیکه با شور و اشتیاق آنچه در توان دارند را به کار می برند تا از رهبر دیگری پیروی کنند ؟ پاسخ به این پرسش ها در خصوصیات منحصر به فرد یک شخص نهفته است!   7. هفتمین صفت از صفات یک رهبر : بصیرت (به اسرار حل نشده پایان دهید ) بصیرت به چندین کار مهم کمک می کند: oریشه امور را کشف می کند oنیروی حل مساله شما را تقویت می کند oگزینه های شما ...

مدیریت یا رهبری ؟

تاکنون از خود پرسیده اید که نسبت به کارمندانتان کدام را انجام میدهید ؟ مدیریت یا رهبری ؟در این مطلب سه نشانه معرفی شده است که به شما کمک می‌کنند تشخیص بدهید آیا از مدیریت کردن افراد به رهبری کردن آن‌ها تغییر موقعیت داده‌اید یا هنوز نه. اگر شما افراد را مدیریت می‌کنید احتمالا دارید ارزش‌ها را می‌شمرید و به آن‌ها چیزی اضافه نمی‌کنید. مدیران زیردست دارند و رهبران دنباله‌رو. مدیران حلقه قدرت، و رهبران حلقه تاثیرگذاری خلق می‌کنند. مدیریت شامل کنترل گروه یا دسته‌ای از افراد برای رسیدن به هدفی مشخص است. توانایی تاثیرگذاری و الهام‌بخشی است که رهبران ...