چگونه یک مذاکره موثر در بازاریابی داشته باشیم ؟

مذاکره موثر بر سر قیمت یک سفارش یا تاریخ تحویل برای سودآوری شرکت از اهمیت زیادی برخوردار است.در هر شرکتی، متخصصین خرید، فروشندگان و برخی از دیگر کارکنان به‌منظور چانه زدن بر سر قیمت‌ها، تاریخ تحویل، قراردادها و برخی موضوعات دیگر با مشتریان و عرضه‌کنندگان مذاکره می‌کنند.اگر بر سر هر موضوعی که مورد مذاکره قرار می‌گیرد، برفرض عامل مذاکره‌کننده شما به‌طرف مقابله هرگونه امتیاز یا خواسته که می‌خواهد را بدهد، آنگاه این شما هستید که بازنده نهایی این مذاکره می‌شوید. بنابراین برخوردار بودن از مهارت‌های لازم برای یک مذاکرات موفق بسیار اهمیت دارد. چگونه یک مذاکره موثر داشته باشیم ؟ زمانی که وارد ...