چگونه یک فروشنده موفق شویم؟

فروشنده موفق در کار خود متخصص است. او همواره در حال یادگیری هست و برای پیشرفت خود بر روی خودش سرمایه گذاری می کند. رشد و صعود شما تا زمانی که به یادگیری می پردازید ادامه پیدا می کند. اگر پیوسته نیاموزید و مهارت های خود را به روز نکنید، جایی کس دیگری این کار را می کند و وقتی با آن شخص روبرو شدید بازنده خواهید بود. ما با دو دسته دانش روبرو هستیم: ۱)دانش عمومی ۲)دانش تخصصی ۱)دانش عمومی: فروشنده موفق در زمینه بازاریابی و فروش، حسابداری، روانشناسی،کامپیوتر و حقوق در حال یادگیری است. فروش یک ...