نکات پرکاربرد مدیریت و بازاریابی

1- با قدردانی به موقع از کارمندان، انرژی کاری آنان را افزایش دهید و حس خلاقیت را در آنان تقویت کنید. 2- موقع حرف زدن با اعتماد به نفس به چشمان افراد نگاه کنید و همیشه متبسم باشید. 3- هرگز برای پیشبرد اهداف کاری خود، دیگران را با وعده های بی اساس فریب ندهید. 4- سعی کنید اسامی کارمندان را به خاطر بسپارید و در حین صحبت کردن با آنان، نامشان را به زبان بیاورید. 5- همواره به خاطر داشته باشید به کار بردن الفاظ مؤدبانه از اقتدار شما نمی کاهد. 6- اشتباهات زیردستان را بیش از حد لازم به ...