چرا داشتن همکاری در سازمان الزامیست ؟

علل الزامی بودن داشتن همکاری در سازمان: اهداف دشوار را به‌اشتراک بگذارید. همیشه دنبال ارزش‌های مشترک برای همکاری نباشید. همکاری در بین بخش‌های مختلف به معنای همکاری با افرادی با ارزش‌های مختلف است.ملاک‌های سنجش و اندازه‌گیری را برای بهبود به‌کار استفاده کنید، نه برای این‌که ثابت کنید چه قدر کارتان خوب است.همکاری در سازمان باعث میشود مدیران خوب بیش از این که مشابه هدایت گروه ارکستر سمفونیک باشد، شبیه یک گروه موسیقی جاز است که در آن رهبری گروه از قطعه‌ای به قطعه دیگر می‌تواند تغییر کند.به‌ ایده‌های موفق اعتبار بدهید، اما اعتبار انحصاری به هوش و باهوش‌ها ندهید.گاه بهتر است ...