هویت دادن به برند و برندینگ چه اهمیتی دارد؟

هویت دادن به برند از آنجایی اهمیت دارد که امروزه از آن تحت عنوان بازاریابی برونگرا یا تهاجمی یاد می‌شود.به عبارتی تبلیغات و برندسازی یک کانال ارتباطی یک‌طرفه بود که در آن شرکت صحبت می‌کرد و مصرف‌کننده تنها گوش می‌داد و پیام‌ها هم بر همین اساس ایجاد می‌شد. اما با معرفی عصر دیجیتال، همه‌چیز برای تمامی کسب‌وکارها در سراسر دنیا تغییر پیداکرده است، البته شاید بهتر باشد بگوییم برای کسب‌وکارهایی که خواهان کسب موفقیت در دنیای امروزی هستند. ما امروزه در عصر دیجیتال، بازاریابی جاذبه‌ای قرار داریم. قدرت شبکه‌های اجتماعی در هویت دادن به برند ما همه در ...