موفقیت در تجارت و فروش بیشتر

یکی از نکات اساسی برای موفقیت در تجارت آن است که در انتخاب یک شغل توانمندی فرد به طور قطع لحاظ گردد.تعداد بسیار زیادی از کسب و کار ها را می بینیم که در سال های اول فعالیت خود شکست می خورند.دلیل آن چیست؟ یکی از اصلی ترین دلایل آن این است که فردی که کسب و کار را راه اندازی کرده است تجربه زیادی در آن حوزه ندارد و صرفا بر اساس یکسری شنیده ها وارد آن شده.بسیاری از شغل ها از بیرون جذاب به نظر می رسند اما زمانی ...