ویژگی یک فروشنده خوب برای فروش بیشتر چیست؟

ویژگی یک فروشنده خوب چیست؟ این سوالیست که همواره ذهن افراد را درگیر میکند،برای پاسخ باید اشاره کرد که انجمن اجرایی فروش موسوم به SEC به این نتیجه رسیده است که فروشندگان به ‌طور کلی به یکی از 5 روش زیر بر اساس موقعیتی که در آن قرار دارند رفتار می‌کنند: (در حین خواند این مطلب پیوسته از خود بپرسید، “من کدام یک هستم؟” و “کدام یک بهتر است؟”) ویژگی یک فروشنده خوب این است که رابطه ساز باشد: – با هر کسی کنار می‌آید. – در سازمان‌ها یک طرفدار و حامی برای خود ایجاد می‌کند. – در زمان دادن به دیگران ...