چه زمانی باید یک کمپین روابط عمومی راه اندازی کنیم؟

در واقع می‌توان گفت هیچ پاسخ قطعی و درستی در رابطه با زمان صحیح آغاز یک کمپین روابط عمومی وجود ندارد، اما مطمئنا یک زمان اشتباه و نامناسب برای این کار وجود دارد. به عبارتی می‌توان گفت این زمان در واقع پس از اتفاق افتادن یا پیش آمدن موقعیتی دارای ارزش خبری می باشد. اگر موضوعی مهم در رابطه با برند شما با درجه ای از اهمیت و جذابیت بری مخاطبین اتفاق می افتد و در رساندن این خبر به رسانه های محلی و بین‌المللی دیر اقدام کرده اید و همچنین هنوز تصویر یا ویدئو مناسبی برای ...